Staphyra Publik

 

Stephan Kamp

 

editionen

 

»BANANENAUFKLEBER­SAMMELALBUM GOLD«
HEFT, 2019

Stephan Kamp: »Bananenaufklebersammelalbum Gold«


»HOLOGRAPHIC LOVE«
BUCH, 2019

Stephan Kamp: »Holographic Love«


»CHANGE IS CHANGING«
PLAKAT, 2018

Stephan Kamp: »change is changing«


»MASQUERADE«
DRUCKE, 2017

Stephan Kamp: »Masquerade«


»BANANENAUFKLEBER­SAMMELALBUM«
HEFT, 2016

Stephan Kamp: »Bananenaufklebersammelalbum«


»AMSTERDAM«
SCHRIFTART, 2014

Stephan Kamp: »amsterdam«


»STIMME«
BUCH, 2013

Stephan Kamp: »Stimme — optophonetische Übersetzung«


»PHONOGRAPH«
SCHRIFTART, 2013

Stephan Kamp: »Phonograph«


Stephan Kamp

fiktionen

Stephan Kamp

publikationen

Stephan Kamp

portfolios

Stephan Kamp

vita

Stephan Kamp

impressum

Stephan Kamp

kontakt

Stephan Kamp

 

Stephan Kamp